Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Produktinformation:

På HockeyXperten.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til kay@hockeyshoppen.dk via HockeyXperten.dk

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne kan ændres løbende – og ofte fra dag til dag. køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt HockeyXperten.dk accepterer ordren. Alle priser er vist inkl. moms.

Bestilling:

Præsentation af varer sammen med en pris på HockeyXperten.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra HockeyXperten.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til HockeyXperten.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem køber og HockeyXperten.dk er først indgået, når HockeyXperten.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Betaling:

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til Nets i krypteret form (SSL) som det kun er dig og Nets der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra HockeyXperten.dk.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation:

Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen.

Hos HockeyXperten.dk har du 24 måneders reklamationsret igennem producenten, vi står selvfølgelig for alt det praktiske.

Ønsker du at sende en vare retur til HockeyXperten, skal varen sendes forsvarligt emballage med GLS. Dertil ligges en skrivelse af hvad reklamationen består af, evt. fejl og mangler ved produktet. Reklamations varer skal altid sendes til følgende adresse:

HockeyXperten

Oppelstrup Bygade 29
9260 Gistrup

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kay@hockeyshoppen.dk.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

HockeyXperten.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjememsider igennem links. Disse hjememsider er uden for HockeyXperten.dk’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og HockeyXperten.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til HockeyXperten.dk egen beskrivelse.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for HockeyXperten.dk’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

HockeyXperten.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Forbehold for ændringer:

HockeyXperten forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for HockeyXperten.dk. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Links:

PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service
FDIH / Forbrugerrådet
Forbrugerstyrelsen
Forbrugerrådet
Forbrugerinformation

Forbehold:

Der tages forbehold for tryk- og stavefejl, prisændringer/-stigninger eller forkert prissætning samt udgåede varer.